• 95. godišnja Skupština, 20.6.2020.
  • Zajednička fotografija članova društva snimljena prigodom svečanog otvorenja novog vatrogasnog doma, 22.4.2017.
  • Dan otvorenih vrata Ureda predsjednice RH, 20.2.2016.
  • Detalj sa svečane sjednice povodom obilježavaja 90. obljetnice rada - 13.9.2015.
  • Zajednička fotografija od 23.8.2015
  • Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice mr. Željko Popović na 89. skupštini društva, 29.3.2014.
  • GVZ Slavko Tucaković i ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić u općini Donji Andrijevci, 14.11.2013.
  • Zaprešić, 13.10.2013.
  • Skupština i primopredaja vozila
Vatrogasna zajednica

Kontakt informacije

DVD Donji Andrijevci
Posavska 24C
35214 Donji Andrijevci
OIB: 55771236701

Predsjednik: 091/1444-505
Zapovjednik: 091/1444-532
info@dvddonjiandrijevci.hr
Lokacija DVD Donji Andrijevci Opširnije

Statistika posjećenosti

Danas: 8
Jučer: 6
Ovaj tjedan: 8
Ovaj mjesec: 108
Ukupno: 37106
Opširnije

Korisni linkovi

Nesretan slučaj?

U slučaju požara, prometne nesreće ili neke druge nezgode ljudi od šoka ili u panici ne znaju što učiniti, važno je ostati priseban i tražiti pomoć.
Hitni slučaj, 112? Hitni slučaj, 112?

Zadnje intervencije

Projekti

Novi vatrogasni dom

TEHNIČKI OPIS

Općenito

Na k.č. 1706/48 k.o. Donji Andrijevci u Donjim Andrijevcima predviđena je izgradnja vatrogasnog doma.

Površina k.č. 1706/48 iznosi 4601m2 a upisana je u k.k. ul. 1587 k.o. Donji Andrijevci kod zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Parcela je krajem 2007. godine Odlukom Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci darovana Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Donji Andrijevci isključivo za potrebe izgradnje vatrogasnog doma.

Prilaz na parcelu je sa sjeveroistočne i jugoistočne strane, dok na jugozapadnoj i sjeverozapadnoj strani graniči sa susjednim parcelama. Parcela ima pješački i kolni prilaz iz Posavske ulice (sjeveroistočni ulaz) i iz Ulice domovinskog rata (jugoistočni ulaz).

Građevina se izvodi poluugrađena uz sjeverozapadnu granicu parcele, udaljena 15m od sjeveroistočne regulacione linije (Posavska ulica); 6,1-7,4m od jugoistočne regulacione linije (Ulica domovinskog rata); 97,8-102m od jugozapadne granice parcele.

Veličina građevine je 24/13m + 2/6,25m. 

Građevina je organizirana tako da je u prizemlju i na katu formirana 1 funkcionalna cjelina. Glavni pješački ulaz je iz Posavske ulice, kao i kolni ulaz za vatrogasna vozila. Na jugozapadnom pročelju predviđen je pomoćni pješački ulaz u stubišnom prostoru, te rezervni ulazi za vatrogasna vozila. U prizemlju, u južnom dijelu građevine predviđene su garaže za vatrogasna vozila. Ispred garaža, uz Posavsku ulicu predviđen je manipulativni plato. Uz garažu je predviđena kotlovnica koja ima poseban ulaz na jugoistočnom pročelju. Glavni pješački ulaz je preko hala i stubišta vezan s ostalim sadržajima vatrogasnog doma: prijavnica, ured, sanitarni čvor, garderoba i tuševi u prizemlju; predavaonica, sanitarni čvor, trim kabinet, spremišta, garderoba za posjetitelje i višenamjenska dvorana na katu. Stubišni prostor formira toranj koji služi za vježbe (balkoni na jugozapadnom pročelju) i za sušenje vatrogasnih cijevi (međuprostor stubišta).     

Zbog potrebe za različitim visinama pojedinih prostora, građevina se izvodi denivelirana: sjeverni dio građevine je niži, južni dio građevine (garaže, višenamjenska dvorana) je viši. Položaj stubišta osigurava nesmetanu komunikaciju između deniveliranih prostora.           

U građevini su projektirani sljedeći sadržaji:

PRIZEMLJE:

ulazni podest 2,97 (3,96)m2

vjetrobran 4,05m2

hall 23,81m2

stubište 10,54m2

prijavnica 4,86m2

ured 22,76m2

wc - M 4,61m2

wc - Ž 2,52m2

garderoba 22,42m2

tuševi 8,54m2

garaža za vatrogasna vozila 157,38m2

kotlovnica 20,74m2

ukupno prizemlje: 275,20 (286,19)m2

BP prizemlje: 324,50m2

KAT:

stubište 10,54m2

hall 9,84m2

predavaonica 44,79m2

spremište 4,44m2

pribor za čišćenje 2,32m2

wc - Ž 8,46m2

wc - M 9,19m2

trim kabinet 19,44m2

hall / garderoba 24,69m2

višenamjenska dvorana 157,58m2

balkon 0,81 (3,24)m2

balkon 1,38 (5,50)m2

ukupno kat:  293,48 (300,03)m2

BP kat:  324,50m2

TORANJ:

etaža 2:

stubište 10,54m2

balkon 1,73 (6,93)m2

ukupno međuetaža: 12,27 (17,47)m2

BP međuetaža: 14,80m2

 

etaža 3:

stubište 10,54m2

balkon 2,42 (9,68)m2

ukupno međuetaža: 12,96 (20,22)m2

BP međuetaža:   14,80m2

 

etaža 4:

stubište 10,54m2

balkon 2,42 (9,68)m2

ukupno vrh tornja: 12,96 (20,22)m2

BP vrh tornja: 14,80m2

SVEUKUPNO: 616,87 (644,13)m2

BP UKUPNO: 693,40m2

 

Visina prostora ovisi o namjeni i iznosi:

garaža za vatrogasna vozila i kotlovnica: 4,58m

ostali prostori u prizemlju: 3m

višenamjenska dvorana: 3-4m (visina spušenog stropa)

ostali prostori na katu: 3m.

U sanitanim čvorovima i prostoru tuševa izvesti spušteni strop na visini 2,7m.

 

Lokacija

Lokacija za izgradnju vatrogasnog doma nalazi se u građevinskoj zoni naselja Donji Andrijevci. Građevina je locirana na k.č. br. 1706/48 k.o. Donji Andrijevci.

Krovište jednostrešno, sljeme paralelno s Posavskom ulicom.

Konstrukcija

Osnovnu kontrukciju građevine čine zidovi od blok opeke sa potrebnim horizontalnim i vertikalnim serklažima u sjevernom (nižem) dijelu građevine, odnosno sistem AB stupova i greda s ispunom blok opekom u južnom (višem) dijelu građevine.

Krovnu konstrukciju čini niz rogova oslonjenih na nazidnice i podrožnice. Pokrov izvesti trapeznim sendvič limom nagiba 7o, osim tornja koji će se izvesti s ravnim krovom.                                   

Vanjske zidove građevine izvesti od blok opeke debljine 30 cm. Unutarnje nosive i razdjelne zidove zidati blok opekom debljine 20 i 30cm.

Tanki pregradni zidovi predviđaju se izvesti debljine 10cm od šuplje opeke u produžnom ili cementnom mortu.

Stropnu konstrukciju prizemlja i kata izvesti polumontažnu – sistem Fert, debljine 16+5cm. Na katu južnog (višeg) dijela građevine izvesti stropnu ploču u kosini nagiba krova, te spušteni strop ispod nosivih greda. Spušteni strop izvesti od gips-karton ploča na metalnoj potkonstrukciji. U sanitarnim čvorovima, te prostoru tuševa također izvesti spušteni strop.

Stubište izvesti armirano-betonsko.

Temelji građevine su u obliku temeljnih traka, dimenzija prema statičkom proračunu, uz ugradnju armature i betona prema predviđenom proračunu.                                                                                   

Točne  dimenzije konstruktivnih elemenata biti će određene statičkim računom.          

Zidovi i stropovi - obrada

Unutarnje plohe zidova i stropova prizemlja i kata biti će grubo i fino žbukane i bojane bojom za interijere. Unutarnje plohe spuštenog stropa biti će bojane bojom za interijere.

U sanitarnim čvorovima i prostoru tuševa predviđa se oblaganje zidova keramičkim pločicama.

Unutarnje prozorske klupčice izvesti drvene.

Pročelja

Pročelje završno obložiti toplinsko-izolacionim materijalom i žbukati. Bojati bojama za pročelje – pastelna boja s aplikacijama u bijeloj boji. Bravarske ograde završno bojati bijelom bojom.

Izolacija

Toplinsku izolaciju postaviti na vanjske zidove, u podove i u krovište u debljini koja odgovara proračunu toplinske zaštite građevine.

Horizontalnu hidroizolaciju postaviti ispod zidova, na podnu betonsku ploču.

Podovi

Podovi se izvode prema namjeni prostora:

- ured, predavaonica – parket

- ostali prostori – keramičke pločice

- ulazni podest, balkoni – protuklizne keramičke pločice.

Stolarija, bravarija

Sva vanjska vrata i prozori biti će izvedeni od pvc profila bijele boje (alternativno: drvena stolarija sa završnom obradom uljanom bijelom bojom). Zaštitu od sunca riješiti ugradnjom unutarnjih žaluzina.

Ostakljenje staklenih dijelova izvesti sa IZO staklom (dvoslojnim 4+12+4, s ispunom argonom).

Unutarnja vrata biti će puna (sanitarni čvorovi, garderoba, trim kabinet, predavaonica, spremišta, garaža za vatrogasna vozila) ili ustakljena (hall, prijavnica, ured, višenamjenska dvorana), drvena, sa drvenim dovratnikom (alternativno: stolarija od pvc profila).

Ventilacija

Svi prostori se ventiliraju preko prozora i vrata ili ugradnjom ventilacionih kanala.

Grijanje

U prizemlju građevine predviđena je plinska kotlovnica.

Instalacije

Građevinu spojiti na javnu mrežu vodovoda, kanalizacije, telefona, elektroinstalacije i plina prema uvjetima javnih poduzeća.

Promet u mirovanju

Za potrebe parkiranja izvesti 3 garažna mjesta unutar građevine za vatrogasna vozila, te 10 parkirališnih mjesta u dvorištu. Parkirno mjesto veličine 2,5/5m.

Osiguranje pristupačnosti

Temeljem članka 5. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05) ne mora se osigurati pristupačnost građevini. Projektom se ipak predviđa mogućnost pristupa invalida u ordinaciju izvedbom ulazne rampe (ulazni podest).

Izgrađenost parcele

Površina parcele iznosi cca 4.601m2.

Tlocrtna izgrađenost parcele iznosi: 324,50m2

Izgrađenost parcele iznosi 7,05%.

Uporabna dozvola za vatrogasni dom

Projektant:   

Željka Kovačević, d.i.a.

 


Repozitorij datoteka


Vremenska prognoza Donji Andrijevci
Obavijest
Poruka je uspiješno poslana!
U redu